En homes amb una hiperplàsia prostàtica benigna, el tractament amb un inhibidor de la 5-alfa reductasa s’associa a un modest increment del risc de diabetis de tipus 2, segons els resultats d’un estudi observacional (BMJ 2019;365:l1204).

En una notícia anterior vam comentar el risc de depressió amb aquests fàrmacs observat en un estudi.

A partir d’una base de dades d’atenció primària del Regne Unit, es van identificar més de 39.000 pacients tractats amb un inhibidor de la 5-alfa reductasa (dutasterida o finasterida) i 16.000 tractats amb tamsulosina. Durant un seguiment de 5 anys, la taxa d’un nou diagnòstic de diabetis va ser d'aproximadament 76 per cada 10.000 anys-persona amb dutasterida o finasterida, en comparació de 60 per 10.000 amb tamsulosina. Després d’ajustar per diverses variables, l’ús de dutasterida o de finasterida s’associa a un 30% més de risc de diabetis en comparació de tamsulosina. En un estudi previ s’havia suggerit que la dutasterida pot induir resistència a la insulina (Horm Mol Biol Clin Investig. 2014;20:73-80).

Els autors consideren que cal un seguiment addicional en els pacients que inicien un tractament amb aquests fàrmacs, sobretot si tenen altres factors de risc de diabetis.