En el darrer número del butlletí alemany Arznei-telegramm s’alerta del risc d’efectes adversos psiquiàtrics en pacients tractats amb minociclina.

La minociclina és una tetraciclina utilitzada per al tractament de l’acne. Els efectes adversos neurològics, com cefalea, pseudotumor cerebri, atàxia i disfunció vestibular són més freqüents que amb altres tetraciclines. Més rarament, s’han descrit alguns casos de crisis d’angoixa, i trastorns de despersonalització i desrealització en pacients tractats amb minociclina (SAGE Open Med Case Rep 2019; 17 gener). Tot i que no se’n coneix el mecanisme, s’han suggerit diverses hipòtesis, com una hipersensibilitat del sistema serotoninèrgic, entre d’altres.

Atès aquest i altres riscos, com hepatitis i reaccions immunològiques greus, en cas de resposta inadequada al tractament tòpic en l’acne, es pot considerar una tetraciclina més ben tolerada, com la doxiciclina.