El daclizumab (Zinbryta), un anticòs monoclonal d’administració parenteral autoritzat per al tractament de l’esclerosi múltiple, ha estat retirat del mercat a tot el món després que es notifiquessin alguns casos d’encefalitis i de meningoencefalitis greu en pacients tractats (EMA, 7 març 2018).

En una notícia anterior vam comentar que l’EMA estava revisant la toxicitat del daclizumab, arran d’alguns casos d’hepatotoxicitat greu, fins i tot mortals (notícia juliol 2017). Després dels casos notificats de trastorns cerebrals inflamatoris, l’EMA va recomanar-ne la suspensió i el laboratori fabricant va anunciar la retirada del daclizumab a tot el món i l'aturada dels estudis en curs.