Diversos antibiòtics poden estar implicats en trastorns del moviment. En el darrer número del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es revisen els principals trastorns del moviment causats per l’ús d’antibiòtics. L’atàxia per metronidazol o per quinolones, el tremolor i el parkinsonisme per antituberculosos, o les mioclònies per cefalosporines, en són alguns exemples. Davant l’aparició o l’agreujament d’un quadre d’aquest tipus, cal pensar en el fàrmac entre les possibles causes i reavaluar-ne la relació benefici-risc.

També s’informa de les modificacions del programa de seguiment dels pacients tractats amb clozapina, de les noves contraindicacions i recomanacions del fingolimod, i de la retirada de l’Inzitan del mercat, comunicades per l’Agència Espanyola de Medicaments.