Els nens de mares tractades amb antihistamínics H2 o amb inhibidors de la bomba de protons (IBP) durant l'embaràs poden tenir més risc d’asma, segons una metanàlisi recent (Pediatrics 2018; gener).

A partir dels resultats de vuit estudis observacionals, l’asma va ser més freqüent en els nens de mares que havien pres aquests fàrmacs durant la gestació (10%) que les no tractades (5%). El risc es mantenia elevat quan es consideraven només els IBP (RR=1,34) o els antihistamínics H2 (RR=1,57). Tot i que no es poden excloure biaixos perquè no s’ha ajustat per factors de confusió, s’ha suggerit que aquests fàrmacs podrien provocar que les proteïnes alimentàries a l’estómac actuessin com a al·lèrgens i produir una sensibilització al·lèrgica ràpida. Els autors conclouen que aquestes dades poden ajudar a tenir precaució a l’hora de prendre aquests fàrmacs durant la gestació.

Caldrà esperar els resultats d’altres estudis en curs per confirmar o no aquesta associació (NPJ Prim Care Respir Med 2016;26:16001).