En nens amb asma, l’ús de corticoides sistèmics s’associa a un increment del risc de fractura, però el tractament amb corticoides inhalats no augmenta el risc, segons els resultats d’un estudi observacional (JAMA Pediatrics 2017; 13 novembre).

L’any 2015, en una revisió sistemàtica de 18 estudis (7 assaigs clínics i 11 estudis observacionals) l’ús de corticoides inhalats durant almenys 12 mesos en adults o en nens amb asma no es va associar de manera significativa a efectes nocius sobre les fractures o la densitat mineral òssia (BMJ Open 2015;5:e008554).

En un estudi de casos i controls de base poblacional gairebé 4.000 nens de 2 a 18 anys que havien patit una fractura després de ser diagnosticats d’asma van ser aparellats amb uns 16.000 nens amb asma sense fractura. Després d’ajustar per múltiples variables, la prescripció d’un corticoide sistèmic l’any anterior es va associar a un augment d’un 17% del risc de fractura, en comparació de la no prescripció. No obstant,la prescripció d’un corticoide inhalat no es va associar a un risc de fractura. Segons els autors, la manca de risc de fractura amb els corticoides inhalats és tranquil·litzadora. El control de l’asma amb corticoides inhalats podria disminuir el risc d’exacerbacions d’asma que requereixen corticoides sistèmics, i per tant reduir el risc de fractura.