La brivudina (Nervinex) és un antivíric per al tractament de l’herpes zòster que només està indicat en pacients adults immunocompetents. La seva administració conjunta amb fàrmacs pirimidínics, com el 5-fluorouracil, la capecitabina o el tegafur, està contraindicada a causa del risc d’interacció mortal.

Tot i que aquesta interacció ja ha estat motiu d’una alerta de seguretat i que està inclosa a les fitxes tècniques i el prospecte, se segueixen rebent casos notificats als centres de farmacovigilància, i recentment a Catalunya se n’ha rebut un de mortal. En el darrer número del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es recorda novament el risc d’administrar brivudina en pacients oncològics tractats amb fluoropirimidines i, en cas d’administració accidental cal interrompre els dos fàrmacs i ingressar el pacient per tal de prevenir-ne les complicacions.

En el mateix número, també es recorden els riscos de defectes congènits i trastorns del desenvolupament associats amb l’ús d’àcid valproic durant la gestació.