Al darrer número del butlletí Australian Prescriber es revisa de manera sintètica la prescripció de medicaments en persones fràgils d’edat avançada.

Les persones fràgils d’edat avançada estan més exposades a polimedicació i a fàrmacs amb efectes anticolinèrgics i sedants, amb el conseqüent augment del risc d’efectes adversos, com les caigudes. A més, els possibles canvis en la farmacocinètica i la farmacodinàmia incrementen la incidència i la gravetat d’aquests efectes adversos. La prescripció de medicaments en aquests pacients requereix una vigilància i revisió constant, i considerar-ne eventualment la desprescripció.