La major part dels diners gastats en promoció comercial van anar destinats a medicaments que ofereixen poc o cap efecte terapèutic beneficiós, segons els resultats d’un estudi recent (CMAJ Open 2017;5:E424-28).

Els resultats d’un estudi sobre 25 fàrmacs més fortament promoguts als Estats Units van mostrar que aquests productes tenen un valor terapèutic limitat (BMJ 2017;357:j1855).

En una anàlisi de cohorts es van identificar els 50 fàrmacs més fortament promoguts (en quantitat de diners gastats en anuncis en revistes i en visitadors mèdics) i els 50 fàrmacs més venuts (per valor en dòlars) durant 2013, 2014 i 2015 al Canadà. L’avenç terapèutic es va classificar com a major, moderat o poc o nul, segons el Patented Medicine Prices Review Board i la revista francesa Prescrire. Es va disposar de qualificació terapèutica per a 42 dels 79 medicaments més promoguts durant els 3 anys i de 40 dels 61 medicaments més venuts. Gairebé tots els diners gastats en promoció en cadascun dels 3 anys eren destinats a medicaments amb poc o nul efecte terapèutic beneficiós. Per tant, abans de prescriure’ls, cal preguntar-se pel valor dels fàrmacs que són objecte de més promoció comercial per part dels laboratoris farmacèutics.