La gabapentina i la pregabalina, àmpliament emprades en la lumbàlgia crònica, ofereixen poc efecte beneficiós i s’associen a efectes adversos substancials, segons una revisió sistemàtica recent (PLOS Med 2017;14:e1002369).

Fa uns mesos, els resultats d’un assaig clínic revelaven la manca d’eficàcia de la pregabalina en la lumbàlgia (notícia, abril 2017).

En una revisió sistemàtica de vuit assaigs clínics en adults amb lumbàlgia d’almenys 3 mesos es va comparar l’eficàcia i la toxicitat de gabapentina (300 a 3.600 mg al dia) o de pregabalina (100–600 mg al dia) amb un tractament actiu o inactiu. La gabapentina es va associar a una petita reducció del dolor en comparació de placebo i la pregabalina va ser menys eficaç que l’amitriptilina o el celecoxib per alleujar el dolor (amb proves de molt baixa qualitat). Els pacients tractats amb gabapentina van presentar més risc de mareig, fatiga, dificultat mental i trastorns visuals, i els tractats amb pregabalina també van presentar més mareig.

Els autors conclouen que, atesa la manca d’eficàcia i els riscos i els costos associats, cal precaució en l’ús de gabapentinoides per al tractament de la lumbàlgia.