El daclizumab és un anticòs monoclonal d’administració parenteral recentment autoritzat per al tractament de l’esclerosi múltiple (Drug Ther Bull 2017;55:18-21). S’ha associat a un augment del risc d’infecció, alteracions hepàtiques i reaccions cutànies; aquests riscos requereixen una vigilància i seguiment acurats (notícia febrer 2017).

L’EMA està revisant la toxicitat del daclizumab, arran d’alguns casos d’hepatotoxicitat greu, fins i tot mortals. En els propers mesos, s’esperen noves mesures per part de les agències reguladores a fi de minimitzar-ne el risc (arznei-telegramm 2017;48:64).