El tractament amb un inhibidor de la 5-alfa reductasa, com finasterida o dutasterida, pot augmentar el risc de depressió i d’autolesió en homes d’edat avançada, però no augmenta el risc de suïcidi, segons els resultats d’un estudi observacional (JAMA Intern Med 2016; 20 març).

L’ús d’inhibidors de la 5-alfa reductasa per al tractament de la hipertròfia prostàtica benigna s’ha associat a efectes neurològics adversos en alguns estudis. En un estudi recent, no s’ha observat augment del risc de depressió tractada amb antidepressius en comparació del tractament amb bloquejadors alfa (Pharmacotherapy 2017; 12 març).

En un estudi retrospectiu de cohorts de base poblacional es van incloure 93.197 homes de més de 65 anys que iniciaven tractament amb un inhibidor de la 5-alfa reductasa. En comparació dels no tractats, no es va observar un increment del risc de suïcidi en els que havien rebut aquests fàrmacs. No obstant, el risc d’autolesió va augmentar en 17 per 100.000 anys-pacient, però només durant els primers 18 mesos de tractament, i el risc de depressió va augmentar en 236,5 per 100.000 anys-pacient, el qual es mitigava després de 18 mesos. No es van observar diferències de riscos entre finasterida i dutasterida.