Categoria: Articles d'interès
En el darrer número de l’Australian Prescriber es revisen dos nous fàrmacs per al tractament de la diabetis: l’alogliptina, el cinquè inhibidor de la DPP4, i la canagliflozina, un inhibidor del cotransportador 2 de sodi i glucosa.

En el mateix número, es revisa el mecanisme d’acció del nou grup de fàrmacs que augmenten l’excreció renal de glucosa i les seves dades d’eficàcia i toxicitat.

Com es conclou en un dels articles, la metformina ha mostrat reduir la mortalitat en pacients diabètics i es considera el fàrmac de primera línia per al tractament de la diabetis (Aust Prescr 2014;37:2-5). El seguiment de les recomanacions i precaucions d’ús pot prevenir l’aparició d’alguns efectes adversos que poden ser greus, com l’acidosi làctica (BFVC 2007;5:9-11).

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • El NICE publica una nova guia sobre diagnòstic i tractament de la malaltia arterial perifèrica (NICE, agost 2012).
 • L’ús de moxifloxacina o de levofloxacina s’associa a un augment de risc d’hepatotoxicitat en pacients d’edat avançada, segons els resultats d’un estudi observacional canadenc (CMAJ 2012, 13 d’agost).
 • La rifaximina no es recomana a Escòcia per al tractament de la diarrea del viatger que no s’acompanya de febre, diarrea sanguinolenta, vuit o més deposicions diarreiques en les darreres 24 h o amb sang oculta o leucòcits en femta (Scottish Medicines Consortium).
 • Una sentència judicial permet que els metges alemanys acceptin diners de les companyies farmacèutiques (Lancet 2012;380:551).

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • Estimulants beta-adrenèrgics de llarga durada en nens amb asma: sobreutilització i recomanacions (Aust Prescriber 2012;35:111-3).
 • La combinació d’anastrozol i fulvestrant és més eficaç que l’anastrozol sol o el tractament seqüencial d’anastrozol i fulvestrant per al tractament del càncer de mama metastàtic amb receptor hormonal positiu (NEJM 2012;367:435-444).
 • Els resultats de dues metanàlisis suggereixen que l’ús d’inhibidors de la bomba de protons augmenta el risc de diarrea per Clostridium difficile (Am J Gastroenterol 2012;107:1001-10; Am J Gastroenterol 2012;107:1011-19).
 • Es publica la guia escocesa sobre tractament de la infecció urinària en adults.

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • L’ús de bloquejadors beta-adrenèrgics durant la gestació pot augmentar el risc de baix pes per l’edat gestacional, naixement preterme i la mortalitat perinatal, segons un estudi observacional danès (NEJM 2012;2:e001185).
 • Un estudi observacional sobre la toxicitat cardiovascular dels fàrmacs estimulants centrals (BMJ 2012;18 juliol).
 • Un article de revisió sobre la hipertròfia benigna de pròstata (NEJM 2012;367:248-257).
 • Un assaig clínic comparatiu entre tractament antiarítmic a curt i a llarg termini després de cardioversió en pacients amb fibril·lació auricular (Lancet 2012;380:238-46) i un editorial (Lancet 2012;380:198-200).

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • Dosis altes de vitamina D s’associen a una reducció del risc de fractura en persones d’edat avançada, segons confirmen els resultats d’una metanàlisi d’assaigs clínics (NEJM 2012;367:40-49).
 • Sobre l’epidemiologia de la multimorbiditat i les implicacions per a l’atenció mèdica (Lancet 2012; 7 de juliol) i un editorial (Lancet 2012; 7 de juliol).
 • Una actualització i validació de l’algoritme QFracture per predir el risc absolut de fractura osteoporòtica (BMJ 2012;344:e3427).
 • El NICE publica una nova guia sobre el diagnòstic i el tractament de la malaltia tromboembòlica venosa i el paper de l’estudi de trombofílies.

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • L’administració precoç d’àcid acetilsalicílic per via intravenosa després del tractament amb alteplasa en pacients amb un ictus isquèmic agut augmenta el risc d’hemorràgia intracranial i no millora els resultats als 3 mesos, segons l’assaig ARTIS (Lancet 2012; 28 de juny).
 • Una revisió sobre les erupcions exantemàtiques per medicaments (NEJM 2012;366:2492-501).
 • Una dieta baixa en carbohidrats i rica en proteïnes s’associa a més risc cardiovascular, segons un estudi observacional suec (BMJ 2012;344:e4026).
 • Les agències reguladores anuncien restriccions en l’ús de trimetazidina (AEMPS, 27 juny 2012).

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • Alguns mecanismes genètics que augmenten el colesterol HDL en plasma no semblen reduir el risc d’infart de miocardi (Lancet 2012;17 de maig).
 • Una revisió sobre la prevenció secundària després d’un ictus (NEJM 2012;366:1914-1922).
 • De les agències reguladores, l’FDA revisa les sol•licituds dels nous medicaments amb més rapidesa que l’Agència Europea (EMA) o la canadenca (Health Canada) (NEJM 2012; 16 de maig).
 • Sobre el risc d’allargament de l’interval QT amb azitromicina (Hemos leído, 17 de maig).

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació:


 • Una anàlisi dels assaigs ONTARGET i TRASCEND sobre el risc de deteriorament de la funció cognitiva en pacients amb fibril·lació auricular (CMAJ 2012; 27 febrer).
 • L’FDA alerta del risc de rabdomiòlisi en pacients tractats amb inhibidors de la proteasa i algunes estatines.
 • Una sèrie d’episodis d’hemorràgia en pacients tractats amb dabigatran (NEJM 2012;366:864-6).
 • Una revisió sobre el carcinoma ductal in situ de mama (BMJ 2012;344:e797).

 

Categoria: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació: