Nombrosos fàrmacs poden causar fototoxicitat, fotoal•lèrgia o dermatitis agreujada per la llum. En el darrer número del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es descriuen els principals fàrmacs implicats en reaccions de fotosensibilitat, com els AINE, les fluoroquinolones, les tetraciclines, la hidroclorotiazida i el vemurafenib, entre d’altres.

També s’informa de casos greus notificats d’hipercalcèmia per sobredosificació de vitamina D, produïts per errors de medicació.