Per a alguns pacients amb ictus, el període per iniciar la trombòlisi amb alteplasa per via intravenosa es podria allargar fins a 9 hores després de l’inici dels símptomes, segons els resultats d’un assaig clínic recent (NEJM 2019;380:1795-1803).

El temps per iniciar el tractament trombolític intravenós en cas d’un ictus isquèmic agut es limita a les primeres 4,5 hores de l’inici dels símptomes. En aquest assaig, 225 adults amb un ictus isquèmic que presentaven regions cerebrals amb hipoperfusió però salvables van ser aleatoritzats a rebre alteplasa o bé placebo entre les 4,5 i les 9 hores després de l’inici dels símptomes. L’estudi es va aturar després de la publicació dels resultats positius d’un assaig previ (NEJM 2018;379:611-622). La proporció de pacients amb bons resultats funcionals als 90 dies va ser superior amb alteplasa (35,4%) que amb placebo (29,5%). L’hemorràgia intracerebral simptomàtica va ser més freqüent amb alteplasa (6%) que amb placebo (1%), sense diferències significatives en la mortalitat entre els dos grups.

Segons l’editorial acompanyant, tot i que cal validar aquestes troballes, l’estudi pot suposar un canvi per al tractament de l’ictus agut (NEJM 2019;380: 1865-66).