Arxius/Archivos

Vostè està veient actualment l'arxiu January 2008
Categoría: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació, els comentaris dels quals podeu consultar a la base de dades SIETES:

  • L'EMEA recomana nous advertiments i contraindicacions amb rosiglitazona.
  • Un article sobre el biaix de publicació dels assaigs amb antidepressius i la seva influència sobre l'eficàcia (N Engl J Med 2008;358:252-60).
  • Un article breu d'opinió en contra que hi hagi més suïcidis després que es prescriguin menys antidepressius (arznei-telegramm 2008;39:3).
  • Una revisió sobre com minimitzar els efectes adversos en persones d'edat avançada (Am Fam Physician 2007;76:1837-44).

 

Categoría: Eficàcia
L'ezetimiba (Ezetrol) no alenteix la progressió de la placa d'aterosclerosi, i fins i tot la pot augmentar, segons els resultats preliminars de l'estudi ENHANCE (Comunicat de premsa).

L'assaig ENHANCE, en 720 pacients amb hipercolesterolèmia familiar, es va dissenyar per avaluar si afegir ezetimiba a simvastatina (80 mg) alenteix més la progressió de l'aterosclerosi que la simvastatina sola (Am Heart J 2005;149: 234-9). Després de 2 anys, es va observar que el gruix mitjà de la placa a la caròtida en els tractats amb la combinació d'ezetimiba i simvastatina va augmentar 0,0111 mm, el doble que en els tractats amb simvastatina sola (0,0058 mm), tot i que la diferència no era significativa.

L'ezetimiba s'ha promogut en combinació amb una estatina, amb l'argument que permet aconseguir reduccions de les LDL i reduir la dosi de l'estatina, però no s'ha mostrat més segura que augmentar la dosi de l'estatina (Butll Groc 2005;18:7). Tot i que no s'han publicat els resultats definitius de l'estudi, aquestes troballes confirmen la sospita que en reduir la dosi de l'estatina podem estar negant un benefici en termes de prevenció d'esdeveniments cardiovasculars. Per tant, quan els canvis d'estil de vida no són suficients per baixar el colesterol, i sobretot en pacients que han patit un infart de miocardi, les estatines s'han mostrat eficaces per prevenir els esdeveniments cardiovasculars.

 

Categoría: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació, els comentaris dels quals podeu consultar a la base de dades SIETES:

 

Categoría: Eficàcia
Segons un estudi de cohorts recent, el tractament amb un anticoagulant oral es pot interrompre durant 5 dies en intervencions menors, però cal una vigilància acurada (Arch Intern Med 2008;168:63-9).

En aquest estudi de cohorts s'hi van incloure 1.024 pacients en els quals es va interrompre el tractament anticoagulant cinc dies abans o menys d'una colonoscòpia o cirurgia dental o oral. L'heparina perioperatòria es va administrar en menys d'un 10% dels casos. Set pacients (<1%) van presentar un esdeveniment tromboembòlic en els 30 dies posteriors al procediment i cap dels pacients no havia rebut tractament amb heparina. Dels 23 pacients que van presentar episodis d'hemorràgia en els 30 dies, 14 (prop de dos terços) havien rebut heparina.

Els autors conclouen que, fins que no es disposi d'un assaig clínic comparatiu entre el pas a heparina i l'absència de tractament, els resultats d'aquest estudi poden ser útils per sospesar els riscos i els beneficis de les diferents estratègies perioperatòries en els pacients tractats amb anticoagulants orals.

 

Categoría: Mercat
En una notícia anterior ens fèiem ressò de la recomanació, per part d'un comitè assessor de l'FDA, que els preparats per al refredat i la tos de venda sense recepta no s'haurien d'administrar als nens de menys de 6 anys, a causa de la manca d'eficàcia i del risc d'efectes adversos greus (New York Times).

El passat 17 de gener, l'FDA va anunciar que aquests preparats no s'han d'administrar en nens de menys de 2 anys, pel risc d'efectes adversos greus. Els medicaments antitussígens i per al refredat que contenen descongestionants nasals (pseudoefedrina), antihistamínics (clorfenamina), antitussígens (dextrometorfà, codeïna) i expectorants (guaifenesina) poden produir efectes adversos greus, com convulsions, taquicàrdia, disminució del nivell de consciència, alguns dels quals mortals. L'agència està avaluant les dades d'aquests medicaments en nens de 2 a 11 anys, i publicarà les recomanacions per a aquest grup d'edat quan hagi completat la revisió.

 

Categoría: Articles d'interès
Destaquem alguns articles de recent publicació, els comentaris dels quals podeu consultar a la base de dades SIETES:

 

Categoría: Eficàcia
Els resultats d'un estudi de cohorts prospectiu mostren que una activitat física de lleure i un consum moderat d'alcohol poden reduir la cardiopatia isquèmica mortal i la mortalitat per totes les causes (Eur Heart J 2008).

Es van seguir prop de 12.000 adults danesos sense cardiopatia isquèmica prèvia durant 20 anys. Es van registrar 1.242 casos de cardiopatia isquèmica mortal i 5.901 morts per totes les causes. Després d'ajustar per factors com l'edat i l'hàbit tabàquic, en ambdós sexes l'activitat física es va associar amb un menor risc de cardiopatia isquèmica mortal i de mortalitat per totes les causes que la inactivitat física. El consum moderat d'alcohol es va relacionar amb un menor risc de mortalitat que la manca de consum. Els autors conclouen que una activitat física de lleure i un consum setmanal moderat d'alcohol són dos factors importants per reduir el risc de cardiopatia isquèmica mortal i de mortalitat per totes les causes.

 

Categoría: Articles d'interès

  • Un article de revisió sobre la vareniclina (NPS, desembre 2007).
  • Un estudi observacional sobre el risc de malaltia cardiovascular associat amb concentracions baixes de vitamina D (Circulation 2008;117, 8 gener).
  • L'FDA alerta sobre un risc de dolor muscular i ossi greus associat a l'ús de bifosfonats.
  • Guies de l'Acadèmia Americana de Pediatria sobre intervencions dietètiques en la prevenció de l'atòpia (Pediatrics 2008;121:183-91).

 

Categoría: Eficàcia
Els resultats d'un assaig clínic recent mostren que els suplements de testosterona no tenen un efecte beneficiós net en homes d'edat avançada (JAMA 2008;299:39-52).

Es van incloure 237 homes sans entre 60 i 80 anys amb concentracions baixes de testosterona. Després de sis mesos, els tractats amb testosterona (160 mg al dia per via oral) no van presentar millores cognitives ni funcionals, en comparació dels que van rebre placebo. A més, en els tractats amb testosterona es va observar una disminució de les concentracions de colesterol HDL, i un augment del risc no significatiu de desenvolupar síndrome metabòlica.